คำย่อ อักษรย่อ


  M.A. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
M.A.Master of Artsปริญญาโททางอักษรศาสตร์