คำย่อ อักษรย่อ


  มทร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มทร.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล -