คำย่อ อักษรย่อ


  LAN ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
LANLocal Area Networkข่ายงานบริเวณเฉพาะ