คำย่อ อักษรย่อ


  J.V. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
J.V.Joint Ventureบริษัทร่วมทุน