คำย่อ อักษรย่อ


  IT ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ITInformation Technologyเทคโนโลยีสารสนเทศ