คำย่อ อักษรย่อ


  I.D. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
I.D.Industrial Designการออกแบบอุตสาหกรรม