คำย่อ อักษรย่อ


  HVAc ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
HVAcHigh Voltage Air Conditioningการปรับอากาศใช้ไฟแรง