คำย่อ อักษรย่อ


  HV. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
HV.High Voltageไฟฟ้าแรงสูง