คำย่อ อักษรย่อ


  HRM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
HRMHuman Resources Managementการบริหารทรัพยากรมนุษย์