คำย่อ อักษรย่อ


  H.O. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
H.O.Head Officeสำนักงานใหญ่