คำย่อ อักษรย่อ


  G.P.A. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
G.P.A.Grade Point Averageเกรดเฉลี่ยสะสม