คำย่อ อักษรย่อ


  E.E. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
E.E.Electrical Engineer (ing)วิศวกรไฟฟ้า