คำย่อ อักษรย่อ


  EDP ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
EDPElectronic Data Processingการประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์