คำย่อ อักษรย่อ


  มก. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มก.มิลลิกรัม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -