คำย่อ อักษรย่อ


  B.Ind.Tech. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
B.Ind.Tech.Bachelor of Industrial Technologyปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตร์