คำย่อ อักษรย่อ


  B.A. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
B.A.Bachelor of Artsปริญญาตรีทางศิลปศาสตร์