คำย่อ อักษรย่อ


  Sup. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Sup.Supervisorผู้คุมงาน