คำย่อ อักษรย่อ


  Sr. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Sr.Seniorระดับอาวุโส / ระดับสูง