คำย่อ อักษรย่อ


  ม.อ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ม.อ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -