คำย่อ อักษรย่อ


  MKTG. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MKTG.Marketingการตลาด