คำย่อ อักษรย่อ


  Min. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Min.Minimumต่ำสุด