คำย่อ อักษรย่อ


  Mgr. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Mgr.Managerผู้จัดการ