คำย่อ อักษรย่อ


  Max. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Max.Maximumสูงสุด