คำย่อ อักษรย่อ


  Maint. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Maint.Maintenanceการบำรุงรักษา