คำย่อ อักษรย่อ


  INS ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
INSInstrumentเครื่องมือวัด