คำย่อ อักษรย่อ


  INS ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
INSInstrumentเครื่องมือวัด