คำย่อ อักษรย่อ


  ID Card ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ID CardIdentification Cardบัตรประชาชน