คำย่อ อักษรย่อ


  ID Card ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ID CardIdentification Cardบัตรประชาชน