คำย่อ อักษรย่อ


  Fac.Oper. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Fac.Oper.Factory Operatorผู้ดูแลโรงงาน