คำย่อ อักษรย่อ


  Esp. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Esp.Especiallyโดยเฉพาะอย่างยิ่ง