คำย่อ อักษรย่อ


  Equi. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Equi.Equivalentเทียบเท่า