คำย่อ อักษรย่อ


  Co., Ltd. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Co., Ltd.Company Limitedบริษัทจำกัด