คำย่อ อักษรย่อ


  Bus. Admin. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
Bus. Admin.Business Administrationบริหารธุรกิจ