คำย่อ อักษรย่อ


  ม.จ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ม.จ.หม่อมเจ้า -