คำย่อ อักษรย่อ


  BOI ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
BOIBoard of Investmentคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน