คำย่อ อักษรย่อ


  NSB ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
NSBNarcotics Suppression Bureauกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด