คำย่อ อักษรย่อ


  WIPO ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
WIPOWorld Intellectual Property Organizationองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก