คำย่อ อักษรย่อ


  NGO ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
NGONon-Governmental Organizationองค์กรพัฒนาเอกชน