คำย่อ อักษรย่อ


  USOM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
USOMUnited States Operation Missionองค์การบริหารวิเทศกิจแห่งสหรัฐ