คำย่อ อักษรย่อ


  WHO ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
WHOWorld Health Organizationองค์การอนามัยโลก