คำย่อ อักษรย่อ


  PTT ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PTTPetroleum Authority of Thailandการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย