คำย่อ อักษรย่อ


  PTT ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PTTPetroleum Authority of Thailandการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย