คำย่อ อักษรย่อ


  OPEC ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
OPECOrganization of Petroleum Exporting Countriesกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน