คำย่อ อักษรย่อ


  USIS ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
USISUnited States Information Serviceสำนักงานข่าวสารอเมริกัน