คำย่อ อักษรย่อ


  ภปร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ภปร.มหาภูมิพลอดุลยเดช ปรมราชาธิราช -