คำย่อ อักษรย่อ


  ILO ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ILOInternational Labour Organizationองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ