คำย่อ อักษรย่อ


  IMF ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
IMFInternational Monetary Fundกองทุนการเงินระหว่างประเทศ