คำย่อ อักษรย่อ


  FAO ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
FAOFood and Agriculture Organizationองค์การอาหารและเกษตร