คำย่อ อักษรย่อ


  UN ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
UNUnited Nationsสหประชาชาติ