คำย่อ อักษรย่อ


  BMTA ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
BMTABangkok Mass Transit Authorityองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ