คำย่อ อักษรย่อ


  BMA ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
BMABangkok Metropolitan Administrationที่ว่าการกรุงเทพมหานคร