คำย่อ อักษรย่อ


  BIS ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
BISBritish Information Serviceสำนักงานแถลงข่าวอังกฤษ