คำย่อ อักษรย่อ


  WTO ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
WTOWorld Trade Organizationองค์กรการค้าโลก